Tdl Peter Fahlstedt behandlar patient med laser.jpg

På Lasertandvården i Österåker har vi arbetat med lasertandvård sedan 2006. Lasertekniken har förbättrat den traditionella tandvården och innebär flera fördelar för dig som patient. För dig som lider av tandvårdsrädsla kan lasern vara en komfortabel lösning, då den är helt vibrationsfri och minskar obehaget vid lagning av tänder. Behandling med laser är oftast smärtfri, det är därför inte ovanligt att lagningar kan göras helt utan bedövning om du som patient vill slippa sprutan.

Hur går det till?

Vid behandling av karies används en s.k. hårdvävnadslaser av typen Er:YAG. Tandytan vidrörs aldrig utan laserstrålens energi tas upp i de fina vattendroppar som sprayas på emaljen samt av den fukt som finns i karierad tandvävnad. Laserljuset spränger (vaporiserar) vattendropparna med en så stor kraft att fragment tas bort ur emaljen. Eftersom pulslängderna är så korta så ger det ingen temperaturhöjning på kringliggande vävnader. De korta pulserna medför dessutom att behandlingen normalt blir utan obehag. Detta tillsammans med att man slipper vibrationerna från en borr, resulterar i en mer komfortabel behandling för patienten. Samma teknik används vid små eller stora kirurgiska åtgärder.

Vävnadsbesparande

Lasern tar bort all karierad vävnad från tanden på ett skonsamt sätt. Detta görs med stor precision då den infekterade (karierade) delen av tanden effektivt avlägsnas samtidigt som borttagandet av frisk tandsubstans nära tandpulpan minimeras, vilket lämnar tanden välmående efter behandlingen.

Laser är även bra vid ingrepp i tandkött och slemhinnor då den ger finare sårytor och mindre blödning. Dessutom ger det betydligt snabbare och bättre läkning med avsaknad av efterbesvär. Vi slipper därför att skriva ut starka värktabletter och antibiotika i samma utsträckning som tidigare.

Steril och ren metod utan värmeutveckling, effektiv mot bakterier och virus

Lasern värmer inte upp tanden som en borr gör och minskar därmed risken för tandskador. Laserstrålen rengör tanden från bakterier och gör att ytan är helt ren innan det är dags för en fyllning. Vid rotbehandlingar kan laser användas som ett komplement för att få bort bakterier som orsakar infektioner. Med lasern kan man även mer effektivt förebygga infektioner och tandlossningssjukdomar. Lasern är också utmärkt för behandling av herpes och förkylningsblåsor – behandlingen varar bara i några sekunder.

Behandling av ilningar i tänderna

Ilningar och överkänsliga tänder behandlas enkelt med hjälp av laser. En behandling på 20-30 sekunder per tand räcker ofta.

Säkerhet

Att uppnå full säkerhet är enkelt. Vid all laserbehandling använder vi oss av speciella skyddsglasögon, både på patienten och personal. Skyddsföreskrifter gäller enligt svensk lag.

Nackdelar

Precis som alla tekniker har lasern sina begränsningar, även om dessa är få. Den är ett komplement till andra metoder. I vissa fall kan behandling med laser ta längre tid än vanligt och tekniken passar inte för alla behandlingar. Det går exempelvis inte att ta bort amalgam- eller guldfyllningar med lasern, inte heller hårda porslinsfyllningar.

Vad kostar det?

När du gör en lagning hos oss ingår lasern i vår behandlingspalett utan merkostnad och erbjuds i de fall där det av tandläkaren anses vara fördelaktig för dig som patient.